Bff s.r.o.

Fakturačné údaje

bff s.r.o.
Svätoplukova 1567/17
040 01  Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 50995898
DIČ: 2120551609

Sídlo spoločnosti nie je prevádzkou.
Osobný odber neposkytujeme.

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK0802000000003843332154
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Kontakt

E-mail: ahoj@panmotylik.sk

Facebook: facebook.com/panmotylik

Instagram: instagram.com/panmotylik